Элга хизмат – олий ҳиммат

Бугунги кунда мамлакатимизда аҳолининг турли қатламларига ёши, жинси, ижтимоий ҳолати, жисмоний салоҳиятини инобатга олган ҳолда амалий ёрдам кўрсатиш тизими жорий қилиниши, тиббий, ҳуқуқий, ахборот, маданий, ижтимоий, иқтисодий каби соҳаларда кенг намоён бўлмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг устувор йўналишлардан бири «Ижтимоий соҳани ривожлантириш» қилиб белгиланган. Мазкур вазифаларни изчиллик билан амалга ошириш ижтимоий…

Read More

Ўзбекистон – умумий уйимиз!

Ўзбекистон миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик соҳасида ўз анъаналарига доимо содиқ бўлиб, бу йўлдан ҳеч қачон оғишмасдан илгари боради. Мамлакатимизда турли миллат ва диний конфессиялар вакиллари ўртасида ўзаро ҳурмат, дўстлик ва аҳиллик муҳитини мустаҳкамлашга биринчи даражали эътибор қаратилади. Бу – бизнинг энг катта бойлигимиз ва уни кўз қорачиғидек асраб-авайлаш барчамизнинг бурчимиздир. Ш.Мирзиёев. Миллатпарварлик – инсоният…

Read More

Mежкафедральная апробация

На кафедре хирургических болезней Ташкентской медицинской академии 29.03.2021 прошла межкафедральная апробация диссертационной работы соискателя кафедры факультетской и госпитальной хирургии №1 Хасанова Вали Рахматуллаевич на тему: «Роль и место эндоваскулярного лечения больных при остром тромбозе глубоких вен нижних конечностей» представлнной на соискание ученой степени доктора философии по специальности 14.00.44 – сердечно-сосудистая хирургия. Научный руководитель профессор кафедры…

Read More

Наврўз – янгиланиш ва яшариш байрами!

Наврўз (форсча – янги кун) – баҳор байрами ҳамда форс ва туркий халқларида янги йилнинг биринчи куни. „Наврўз“ сўзи форсчадан таржима қилинганда, „янги кун“ маъносини беради. Эрон, шунингдек, Марказий Осиё ва Кавказда Наврўз 21-март куни, Қозоғистонда эса, 22-мартда нишонланади. Ўзбек халқининг алломаларидан бири Aбу Райҳон Беруний „Қадимий халқлардан қолган ёдгорликлар“ китобида Қуёш йили ҳисобида йилнинг…

Read More

Тошкент шаҳрида жойлашган “Минор” масжидига ташриф

Ассистент Асраров У.А. 04 ноябрь 2020 йил 5-курс талабалари билан биргаликда “Минор” масжидига ташриф буюришди ва мачитнинг курилиш тарихи, унинг ноеб дизайни, узбекона усулдаги архитектураси ва ички тузилиши билан танишилди. Истиқлол йилларида мустабид тузуми даврида ҳаробага айлантирилган муқаддас қадамжолар, муҳим тарихий обидаларни қайта тиклаш билан бир қаторда янги анъанавий услубдаги мўътабар масканларнинг бунёд этилиши халқимиз…

Read More

“Алишер Навоий” номли миллий богга ташриф

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғи мустақиллик йилларида халқимизнинг бунёдкорлик салоҳияти билан тобора чирой очиб бормоқда. Қайд этиш лозимки, 1991 йили Миллий боғ ҳудудида буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоийнинг муаззам ҳайкали барпо этилиб, ўтган давр мобайнида улуғ аждодимиз тараннум этган юксак гуманистик ғояларга ҳамоҳанг равишда, аниқ меъморий режа асосида кенг кўламли қурилиш ва ободонлаштириш…

Read More

1 сонли госпитал ва факултет жаррохлик кафедраси ассистенти Матмурадов Жахонгир Камиловичнинг Бекобод шахри килган мехнат сафари

Ўзбекистон Республикаси Президента Администрациясининг 2021 йил 8 январдаги 02-64-сонли хати ирожисини таъминлаш ва Узбекистон Республикаси согликни саклаш вазирлигининг 2021 йил 8-январдаги 8 к-10/33-сонли курсатма хатининг ижросини таъминлаш максадида. Тошекнт Тиббиёт Академиясини 2021 йил 1 февралдаги 73-сонли буйруғига асосан 1 сонли госпитал ва факултет жаррохлик кафедраси ассистенти Матмурадов Жахонгир Камиловичнинг Бекобод шахри килган мехнат сафари  …

Read More

1 сонли госпитал ва факултет жаррохлик кафедраси ассистенти Жуманазаров Азизбек Улугбековичнинг Бекобод шахри килган мехнат сафари

Ўзбекистон Республикаси согликни саклаш вазирлигининг 2021 йил 8-январдаги “Ахоли фаровонлигини ошириш, турмуш шароитини яхшилаш, уларни кийнаб келаётган масалаларни хал килиш, махаллалар киёфасини янада обод килиш максадида чора-тадбирларни амалга ошириш юзасидан. 1 сонли госпитал ва факултет кафедраси ассистенти Жуманазаров А.У. 2021 йил 8 фералдан 13 февралгача давомида Тошкент вилоятининг Бекобод шахрида масъул ходимлари ва ишчи гурухлар…

Read More